РАЕС не чинить негативного впливу на довкілля

За результатами аналізів еколого-хімічної лабораторії служби охорони навколишнього середовища Рівненської АЕС у серпні 2022 року хімічний склад вод річки Стир в регіоні розташування електростанції відповідав екологічним нормам.

Середні значення основних показників, що характеризують якість скидної зворотної води з об’єктів промислового майданчика РАЕС у річку Стир, за період з 1 по 31 серпня становили:

ПоказникФактДопустимі концентрації
Водневий показник (рН), од. рН8,7806,5 ÷ 9,0
Нафтопродукти, мг/дм30,046≤ 0,104
Сульфати, мг/дм389,38≤ 418,48
Завислі речовини, мг/дм37,25≤ 14,88
Кисень розчинений (О2), мг/дм37,89≥ 4,0

У зворотній воді немає перевищень допустимих скидів, встановлених для Рівненської АЕС Державним агентством водних ресурсів України в «Дозволі на спеціальне водокористування №53/РВ/49д-20».

Якість води в річці Стир до скиду зворотних вод РАЕС і після їх скиду, за контрольованим хіміко-фізичним складом та концентраціями залишається незмінною.

Скидні зворотні води з об’єктів проммайданчика електростанції не призводять до погіршення екологічного стану р. Стир і не спричиняють негативного впливу на довкілля.

Юлія Кулаєва

Фото: Надія Тимофєєнко