Оскарження, зупинення дії та скасування актів місцевих державних адміністрацій

Стаття 43. Закону України “Про місцеві державні адміністрації”

Оскарження, зупинення дії та скасування актів місцевих державних адміністрацій

{Назва статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2388-VI від 01.07.2010}

Акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та постановам Верховної Ради України, прийнятим відповідно до Конституції та законів України, актам Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

{Частина перша статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 796-VII від 27.02.2014}

Дія актів місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є регуляторними актами, або окремих положень цих актів зупиняється у разі невиконання або неоскарження у встановленому законом порядку рішень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики.

{Статтю 43 доповнено частиною згідно із Законом № 2388-VI від 01.07.2010}

Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.

{Частина третя статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2592-VI від 07.10.2010}

Накази керівників структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

{Частина четверта статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4875-VI від 05.06.2012}