Звіти щодо задоволення запитів на інформацію

За 2021 рік Вараською райдержадміністрацією отримано 2 запити:

Із них надійшли:

– поштою – 0;

– телефоном – 0;

– електронною поштою – 2;

– особисто – 0.

За категорією запитувачів запити надходили від:

– представники засобів масової інформації – 0;

– громадян – 2;

– юридичні осіб – 0;

– об’єднань громадян – 0.

За видами інформації запити стосувалися:

– інформації про фізичну особу – 0;

– інформації довідково-енциклопедичного характеру – 0;

– інформації про стан довкілля (екологічна інформація) – 0;

– інформації про товар (роботу, послугу) – 0;

– науково-технічної інформації – 0;

– податкової інформації – 0;

– правової інформації – 2;

– статистичної інформації – 0;

– соціологічної інформації – 0;

– інших видів інформації – 0

На всі запити відповіді надано у встановлені законодавством терміни. Запити розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян»