Звіти щодо задоволення запитів на інформацію

За 2021 рік Вараською райдержадміністрацією отримано 13 запитів (березень 2021 – 2; квітень 2021 – 5; травень 2021 – 3; червень 2021 – 3 ; липень – 2; серпень – 4; вересень – 4 ):

Із них надійшли:

– поштою – 5;

– телефоном – 0;

– електронною поштою – 18;

– особисто – 0.

За категорією запитувачів запити надходили від:

– представники засобів масової інформації – 0;

– фізичні особи – 9;

– юридичні особи – 10;

– об’єднань громадян – 4.

За видами інформації запити стосувалися:

– інформації про фізичну особу – 0;

– інформації довідково-енциклопедичного характеру – 0;

– інформації про стан довкілля (екологічна інформація) – 0;

– інформації про товар (роботу, послугу) – 0;

– науково-технічної інформації – 0;

– податкової інформації – 0;

– правової інформації – 18;

– статистичної інформації – 5;

– соціологічної інформації – 0;

– інших видів інформації – 0

На всі запити відповіді надано у встановлені законодавством терміни. Запити розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян»