Звіти щодо задоволення запитів на інформацію

З 2021 року по 31 грудня 2022 рік Вараською райдержадміністрацією отримано і опрацьовано 49 запити:

Із них надійшли:

– поштою – 18;

– телефоном – 1;

– електронною поштою – 29;

– особисто – 1.

За категорією запитувачів запити надходили від:

– представники засобів масової інформації – 1;

– фізичні особи – 34;

– юридичні особи – 10;

– об’єднань громадян – 4.

За видами інформації запити стосувалися:

– інформації про фізичну особу – 0;

– інформації довідково-енциклопедичного характеру – 0;

– інформації про стан довкілля (екологічна інформація) – 0;

– інформації про товар (роботу, послугу) – 0;

– науково-технічної інформації – 0;

– податкової інформації – 0;

– правової інформації – 28;

– статистичної інформації – 7;

– соціологічної інформації – 5;

– інших видів інформації – 9

На всі запити відповіді надано у встановлені законодавством терміни. Запити розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян»