СЕКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМУЄ

Доводимо до відома, що на реалізацію Комплексної програми розвитку
агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки, з
обласного бюджету на поточний рік передбачено 250 тис. грн. для підтримки
розвитку органічного виробництва. Зокрема, на компенсацію понесених витрат
суб’єктами господарювання із проведення сертифікації з органічного
виробництва і переробки в розмірі фактичних витрат, але не більше ЗО тис. грн.
на один суб’єкт господарювання.Відповідно до порядку в департаменті агропромислового розвитку
Рівненської обласної державної адміністрації працює комісія для визначення
переліку суб’єктів господарювання, які мають право на отримання коштів
обласного бюджету за вищезазначеною програмою.Для отримання компенсації понесених витрат із проведення сертифікації
з органічного виробництва і переробки суб’єкти господарювання
(сільськогосподарські товаровиробники) подають комісії до 10 жовтня 2021
року такі документи:заявку для включення до реєстру суб’єктів господарювання
(сільськогосподарських товаровиробників) на отримання компенсації з
обласного бюджету за понесені витрати у зв’язку із проведенням сертифікації з
органічного виробництва і переробки; копії первинних документів, які підтверджують оплату одержання послуг
із сертифікації;копію сертифіката, виданого акредитованим органом сертифікації з
органічного виробництва і переробки з додатками.