Про реалізацію експериментального проєкту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать та/або перебувають у складних життєвих обставинах

Постановою від 04.08.2021 № 817 (далі – Постанова 817) затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту.

Водночас, відповідно до абзацу 8 підпункту 2 пункту 5 Порядку виконавчий орган  сільської, селищної, міської ради може  прийняти рішення про участь у реалізації експериментального проєкту виконавчим органом сільської, селищної, міської ради та подати документи, передбачені цим Порядком, з 01 до 15 квітня 2022 року.

Разом з тим, під час розгляду Нацсоцслужбою заяв та документів, виявлено низку проблемних питань та зауважень до їх оформлення, які вплинули на рішення щодо участі відповідних територіальних громад у проєкті, зокрема, в документах:

неналежно оформлена заява (участь у реалізації експериментального проєкту можуть приймати лише територіальні громади, а не її  виконавчі органи);

відсутня інформація (додаток до заяви) про наявне оснащення робочих місць фахівців із соціальної роботи, забезпечення таких фахівців велосипедами/скутерами, іншими транспортними засобами, необхідними для виконання соціальної роботи;

відсутня інформація (додаток до заяви) про потреби територіальної громади в комп’ютерній техніці (планшетах), транспортних засобах (велосипедах, скутерах), необхідних для виконання соціальної роботи;

відсутній документ (витяг з місцевого бюджету), що підтверджує наявність коштів, передбачених у місцевому бюджеті на утримання комунального закладу надавача соціальних послуг та/або закупівлю соціальних послуг у надавача недержавного сектора (додаток 3 наказу Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 668 «Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет»;

відсутній документ (штатний розпис закладу, розрахунок заробітної плати закладу), що підтверджують планові показники витрат на заробітну плату фахівців із соціальної роботи на відповідний  бюджетний рік (додатки до наказу Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»)

відсутні результати визначення потреб населення в  соціальних послугах, зведений обсяг витрат на надання соціальних послуг та наявність на території відповідної територіальної громади надавачів соціальних послуг (наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах», затвердженого в Міністерстві юстиції України 07.02.2014 за № 253/25030);

відсутній документ (витяг із програми соціально-економічного розвитку територіальної громади), в якому визначено показники ефективності соціальної роботи (збільшення кількості виявлених сімей та дітей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах; охоплення соціальними послугами не менше ніж 85 відсотків виявлених сімей та дітей; збільшення частки сімей та дітей, охоплених послугою із соціального супроводу, до загальної кількості сімей та дітей, охоплених соціальними послугами; зменшення кількості повторно виявлених сімей та дітей).

відомості стосовно фактичної кількості фахівців із соціальної роботи, подані в заяві не відповідають кількості фахівців із соціальної роботи згідно штатного розпису центру надання соціальних послуг територіальної громади;

документи не завірені в установленому законодавством порядку.

З огляду на зазначене та на виконання пункту2.4.1 Постанови № 817 доводимо зазначену інформацію до відома виконавчих органів сільських, селищних, міських територіальних громад, сприяти їх долученні до реалізації експериментального проєкту в квітні 2022 року та підготовці відповідного пакету документів, передбаченого пунктами 4-5 Порядку з урахуванням вищезазначених зауважень.

Заява та документи для участі в експериментальному проєкті виконавчим органам сільських, селищних, міських рад необхідно подавати Нацсоцслужбі з 01 по 15 квітня 2022 року в паперовому вигляді засобами поштового зв’язку.

Окремо наголошуємо на дотриманні територіальними громадами вимог до бланків, змісту та оформлення документів, що надсилаються до органів державної влади, установлених Національним стандартом України Державної уніфікованої системи документації (ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації»), затвердженим наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01.07.2020 № 144.

Відповідальна особа: Олександр Ніжельський, тел.044-289-61-68

Додаток: на 3 аркушах.

SKAN