Форма та порядок подання запиту на інформацію

Надання публічної інформації Вараською райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Інформація про документи, які перебувають у володінні Вараської районної державної адміністрації, розміщена на веб-сайті: http://www.varashrda.gov.ua/

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутися:
усно: за телефоном – 2-31-34;

письмово: 34300, смт Володимирець, Рівненської області, вул. Грушевського, 56. (на конверті вказувати “Публічна інформація”);

особисто:  смт Володимирець, Рівненської області, вул. Грушевського, 56

електронною поштою: mail@varashrda.gov.ua

Місце для роботи із документами –  смт Володимирець, Рівненської області, вул. Грушевського, 56

Тел. для довідок: 2-31-34

Форма для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Також Вараська райдержадміністрація приймає запити через універсальну онлайн форму Е-Звернення