ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Роз’яснення для страхувальників щодо поетапного впровадженняелектронної форми листків непрацездатності
07.06.2021
До відома страхувальників!
Доводимо до вашого відома, що 04.06.2021 набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 01.06.2021 No 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та
проведення їхньої перевірки», яким затверджено ряд документів:
1) Порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних
висновків в електронній системі охорони здоров’я;
2) Порядок здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та
продовження листків непрацездатності;
3) Інструкцію по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних
висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі;
4) Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затверджене наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 09.04.2008 No 189, викладено в новій редакції як Порядок організації експертизи тимчасової
втрати працездатності.
Крім того, цим наказом запроваджено перехідну модель роботи з медичними висновками про
тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками
непрацездатності.
Таким чином, вже в червні 2021 року деякі заклади охорони здоров’я почнуть роботу із формування та
внесення медичних висновків про тимчасову непрацездатність до Реєстру медичних висновків в електронній
системі охорони здоров’я відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову
непрацездатність.
Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 No 328 затверджено
Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього.
Реєстр формує та веде Пенсійний фонд України, який є володільцем інформації, що міститься в ньому.
Так, згідно цього Порядку листок непрацездатності – це сформований (виданий) програмними
засобами Реєстру на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує
факт усиновлення дитини, і зареєстрований за єдиним реєстраційним номером листка непрацездатності у Реєстрі
електронний документ, що є підставою для звільнення від роботи, оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до
законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Таким чином, на підставі медичного висновку (медичних висновків) про тимчасову непрацездатність в
Електронному реєстрі листків непрацездатності формуватиметься листок непрацездатності у разі ідентифікації
пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
Сформований листок непрацездатності у день створення стає доступним для перегляду в кабінетах
страхувальника та застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, але до дати
закінчення періоду його дії не може передаватися до страхувальника як підстава для нарахування матеріального
забезпечення. Сформований листок непрацездатності з причиною непрацездатності “вагітність і пологи”
передається страхувальнику як підстава для нарахування матеріального забезпечення у день створення.
Враховуючи вищевикладене, листок непрацездатності, що формується у Електронному реєстрі листків
непрацездатності, є такою ж підставою для звільнення від роботи, оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до
законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, як і його паперова версія.
На період перехідної моделі, з 04 червня до 01 вересня 2021 року, лікарі закладів охорони здоров’я
матимуть право видавати паперові листки непрацездатності, а також формувати медичні висновки про
тимчасову непрацездатність з подальшою трансформацією їх у е-лікарняний.7.6.2021 Фонд соціального страхування Украї ни
http://www.fse.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/printable_article/975846 2/2
!!! Звертаємо увагу, що отримання е-лікарняного не впливає на процедуру призначення, розрахунку та
виплати матеріального забезпечення. Комісія із соціального страхування на підприємствах продовжує свою
роботу та зберігає весь обсяг функцій, передбачених Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального
страхування України від 19.07.2018 No 13.
!!! Фонд прийматиме заяви-розрахунки ОКРЕМО за кожним видом листків непрацездатності.
Матеріальне забезпечення по листкам непрацездатності, що продовжуватимуть надходити до
роботодавців на звичайних бланках, необхідно оформлювати за формою заяви-розрахунку, затвердженою
Порядком фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування
України від 19.07.2018 No 12.
Матеріальне забезпечення по е-лікарняним необхідно оформлювати за формою заяви-розрахунку,
затвердженою Порядком фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим
особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок
коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального
страхування України від 19.07.2018 No 12, з урахуванням наступного:
1. У е-лікарняного відсутня серія, але йому присвоюється унікальний номер.
*Єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності – унікальний номер, який формується та
присвоюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Реєстру, складається з цифр, що
утворюють числа натурального ряду, шляхом додавання одиниці до останнього наявного номера, та за яким
може бути ідентифіковано випадок тимчасової непрацездатності та всі пов’язані з ним документи в
реєстрі.
2. В е-лікарняному оновились причини непрацездатності.
*Причина непрацездатності – відомості щодо страхового випадку, настання якого зумовило

тимчасову непрацездатність, які містяться в записі про тимчасову непрацездатність.

Роз’яснення для застрахованих осіб щодо поетапного впровадженняелектронної форми листків непрацездатності
07.06.2021
До відома застрахованих осіб!
Доводимо до вашого відома, щ о набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від
01.06.2021 No 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та
проведення їхньої перевірки», яким затверджено, серед іншого, Порядок формування медичних
висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони
здоров’я та Інструкцію по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі
медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності на період дії
перехідної моделі.
Крім того, цим наказом запроваджено перехідну модель роботи з медичними висновками про
тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та
листками непрацездатності. Перехідний період буде тривати з 01 червня до 31 серпня 2021 року.
Таким чином, вже в червні 2021 року деякі заклади охорони здоров’я почнуть роботу із
формування та внесення медичних висновків про тимчасову непрацездатність до Реєстру медичних
висновків в електронній системі охорони здоров’я відповідно до Порядку формування медичних
висновків про тимчасову непрацездатність.
Нагадуємо, щ о відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 No 328
затверджено Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання
інформації з нього.Реєстр формує та веде Пенсійний фонд України, який є володільцем інформації, щ о
міститься в ньому.
Так, згідно цього Порядку листок непрацездатності – це сформований (виданий) програмними
засобами Реєстру на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, щ о
засвідчує факт усиновлення дитини, і зареєстрований за єдиним реєстраційним номером листка
непрацездатності у Реєстрі електронний документ, що є підставою для звільнення від роботи,
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, призначення матеріального
забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Таким чином, на підставі медичного висновку (медичних висновків) про тимчасову
непрацездатність в Електронному реєстрі листків непрацездатності формуватиметься листок
непрацездатності у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб
державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Це означає, щ о пацієнту, залежно від технічної можливості закладу, лікуючий лікар, який вже
працює в медичній інформаційній системі та вносить відомості до електронної системи охорони здоров’я,
може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність з подальшою трансформацією
його в е-лікарняний (електронний документ, щ о формується в Електронному реєстрі листків
непрацездатності Пенсійного фонду України) або видати паперовий листок непрацездатності.
Під час перехідного періоду обидва види документів (сформований е-лікарняний, паперовий
листок непрацездатності) є підтвердженням встановленого факту тимчасової непрацездатності
працівника, підставою для звільнення його від роботи та для надання допомоги по тимчасовій
непрацездатності, як за рахунок коштів роботодавця, так і за рахунок коштів Ф онду.
Для працівника та роботодавця сформований е-лікарняний стає доступним для перегляду у день
його створення у відповідних кабінетах на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
При цьому працівнику не потрібно роздруковувати е-лікарняний та надавати роботодавцю будь-
яких паперових підтверджень про тимчасову непрацездатність. Достатньо лише повідомити у будь-який
доступний спосіб комунікації роботодавця про факт формування лікуючим лікарем медичного висновку
про тимчасову непрацездатність.7.6.2021 Фонд соціального страхування Украї ни
http://www.fse.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/printable_article/975864 2/3
Враховуючи вищ евикладене, листок непрацездатності, щ о формується у Електронному реєстрі
листків непрацездатності, є такою ж підставою для звільнення від роботи, оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг
відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, як і його
паперова версія.
На період перехідної моделі, з 04 червня до 01 вересня 2021 року, лікарі закладів охорони
здоров’я матимуть право видавати паперові листки непрацездатності, а також формувати медичні
висновки про тимчасову непрацездатність з подальшою трансформацією їх у е-лікарняний.
!!! Звертаємо увагу, що отримання е-лікарняного не впливає на процедуру призначення,
розрахунку та виплати матеріального забезпечення.
Особливості видачі листків непрацездатності та формування медичних висновків про тимчасову
непрацездатність закріплені в Інструкції по роботі з медичними висновками про тимчасову
непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками
непрацездатності на період дії перехідної моделі.
Так, цією Інструкцією установлено, щ о якщ о листок непрацездатності відкривається за
паперовою формою, за одним випадком тимчасової непрацездатності, то його продовження аж до
повного закриттянезалежно від того, у якого суб’єкта господарювання продовжує лікування
пацієнт, відбувається виключно в паперовій формі, навіть якщ о суб’єкт господарювання протягом
періоду непрацездатності особи, у якої є відкритий листок непрацездатності, перейшов на формування
медичних висновків у Реєстрі.
У разі якщ о особі, у якої відкритий паперовий листок непрацездатності, працівник суб’єкта
господарювання встановлює факт тимчасової непрацездатності за новим випадком тимчасової
непрацездатностіі в цей період у суб’єкта господарювання наявна технічна можливість формування
медичних висновків у Реєстрі, то лікуючий лікар суб’єкта господарювання за новим випадком тимчасової
непрацездатності формує медичний висновок у Реєстрі, тобто з подальшим формуванням е-лікарняного.
У разі якщ о під час дії перехідної моделі особа, у якої сформовано медичний висновок у Реєстрі
в одного суб’єкта господарювання, звернулася для проходження обстеження, консультації,
доліковування, проходження реабілітації тощ о до іншого суб’єкта господарювання, у якого щ е відсутня
технічна можливість формування медичних висновків у Реєстрі, то для такої особи відкривається
паперовий листок непрацездатності як новий випадок тимчасової непрацездатності.
Нагадуємо, щ о оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещ асним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів
роботодавця упорядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Випадки тимчасової непрацездатності оформлені паперовим листком непрацездатності
та е-лікарняним є різними страховими випадками, незалежно від черговості їх отримання
застрахованою особою, тому роботодавець відокремлює їх під час призначення матеріального
забезпечення.

про тимчасову непрацездатність.
Інформацію по своїх листках непрацездатності (номер, дата відкриття, дата закриття, причина
непрацездатності) працівник може отримати у пункті меню особистого кабінету громадянина «Мої листки
непрацездатності».
Додаткову інформацію щ одо:
– користування Електронним кабінетом роботодавця можна отримати, зателефонувавши на гарячу
лінію Пенсійного фонду України за номером: 0-800-503-753;
– оплати е-лікарняних – зателефонувавши на гарячу лінію Ф онду соціального страхування України за
номером: 0-800-501-892.
Вже з 01 вересня цього року планується, щ о всі заклади охорони здоров’я перейдуть на
формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Таким чином, по новим випадкам
тимчасової непрацездатності лікуючий лікар буде формувати лише медичні висновки про тимчасову
непрацездатність. Паперові листки непрацездатності, які були видані до 01 вересня 2021 року, будуть продовжуватися в паперовому вигляді до відновлення працездатності працівника.

Проходження е-лікарняного на підприємстві для призначенняматеріального забезпечення застрахованій особі
07.06.2021
Листок непрацездатності, щ о формується у Електронному реєстрі листків непрацездатності, є
такою ж підставою для звільнення від роботи, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності,
призначення матеріального забезпечення, як і його паперова версія.
Сформований листок непрацездатності у день створення стає доступним для перегляду в
кабінетах страхувальника та застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду
України, але до дати закінчення періоду його дії не може бути використаний страхувальником як
підстава для нарахування матеріального забезпечення. Сформований листок непрацездатності з
причиною непрацездатності «вагітність і пологи» передається страхувальнику як підстава для
нарахування матеріального забезпечення у день створення.
Після формування е-лікарняного в електронному кабінеті страхувальника
на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України роботодавець, відповідно до статті 32
Закону No 1105, протягом десяти днів з дня закінчення періоду його дії призначає матеріальне
забезпечення застрахованій особі. Для цього:
– е-лікарняний друкується або залишається в електронному вигляді в кадровій службі або
відповідальної особи кадрової служби (за рішенням роботодавця);
– кадрова служба або відповідальна особа кадрової служби визначає страховий стаж
застрахованої особи (пільги) та кількість календарних днів непрацездатності, щ о підлягають оплаті за
рахунок коштів роботодавця та Ф онду соціального страхування України. Зазначена інформація, за
бажанням (або визначенням роботодавця), формується у паперовому вигляді або в електронному;
– е-лікарняний, відомості щ одо визначеного страхового стажу та кількості днів непрацездатності,
щ о підлягають оплаті, передаються до комісії (уповноваженого) із соціального страхування
підприємства;
– комісія із соціального страхування на підприємствах продовжує свою роботу та зберігає весь
обсяг функцій, передбачених Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління Ф онду соціального
страхування України від 19.07.2018 No 13;
– рішення про призначення або відмову у призначенні матеріального забезпечення комісія
(уповноважений) із соціального страхування підприємства передає до підрозділу бухгалтерії
підприємства, який нараховує матеріальне забезпечення;
– бухгалтерією здійснюється розрахунок матеріального забезпечення на підставі е-лікарняного
(за необхідності його паперової роздруківки) та рішення комісії (уповноваженого) із соціального
страхування підприємства. Даний розрахунок записується в електронному або паперовому вигляді (за
рішенням роботодавця) та відображається в бухгалтерських проводках;
– заповнюється заява-розрахунок (детально про це у матеріалі на сайті
Фонду http://www.fssu.gov.ua/fse/control/m ain/uk/publish/article/960180) та подається до відділення Ф онду за
місцем обліку.