Сектор регіонального розвитку РДА інформує

Інформуємо, що з метою реалізації пункту 14 заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2021 – 2023 роки, схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 14 грудня 2020 року № 761 (із змінами), затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 39 (із змінами) та відповідно до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого та середнього підприємництва (затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 березня 2021 року № 183, зареєстрованого в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів) 05 квітня 2021 року за № 19/2232) департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації оголошено конкурсний відбір проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва області, для реалізації яких може бути надана фінансова підтримка з обласного бюджету на 2021 рік шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проєктів.

Право на одержання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, передбачених в обласному бюджеті відповідно до встановленого Порядку, за рішенням конкурсної комісії може надаватись суб’єктам малого і середнього підприємництва, які:

розробили або реалізують проєкт, який передбачає: впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій; модернізацію, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг, виконання робіт);

отримали цільовий кредит в банку для реалізації проєкту.

До участі у конкурсі не допускаються суб’єкти підприємницької діяльності або їх участь у конкурсі може бути призупинена, якщо вони підпадають під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Для участі у конкурсному відборі суб’єктами малого і середнього підприємництва подаються такі документи:

заява на участь у конкурсі за формою, що додається;

коротка довідка про господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу, отриману протягом останніх трьох років, її форму та мету, відповідно до пункту 9 статті 9 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;

копія фінансового звіту (декларації) за останній рік і останній звітний період;

копія договору, завірена банком, який видав кредит (позику),
або нотаріально засвідчена копія договору. У разі надання кредиту (позики) фінансовою установою, яка є нерезидентом України, подаються передбачені чинним законодавством України документи відповідних установ Національного банку України;

прогнозний помісячний графік сплати відсотків та погашення суми кредиту (позики) на весь період користування (завірений банком);

резюме проєкту за формою, що додається;

згода на збір та обробку персональних даних.

Прийом документів здійснюється департаментом економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації – організатором конкурсного відбору: з понеділка по четвер – з 0800 до 1715 год., в п’ятницю з 0800 до 1600 год. (обідня перерва: з 1300 до 1400 год.) за адресою: місто Рівне, майдан Просвіти, 1, кабінети 417, 418 до 04 червня 2021 року.

Довідкову інформацію щодо конкурсного відбору можна отримати
за номерами телефонів: 695-215, 695-293, моб. 0961582179 або електронною поштою:
mp-ekon@ukr.net.

Просимо довести зазначену інформацію до суб’єктів малого і середнього підприємництва району (територіальної громади).

Додатки: заява на участь у конкурсі, резюме проєкту, згода на збір та обробку персональних даних на 4 арк.

Додаток 1

до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва

(пункт 8)

Обласній комісії з конкурсного відбору проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва, які передбачають залучення коштів обласного бюджету
для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків

З А Я В А

на участь у конкурсному відборі проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва,
які передбачають залучення коштів обласного бюджету для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків

________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи)

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи – підприємця))

________________________________________________________________________________

(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/

фізичної особи – підприємця / уповноваженої особи)

________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи /

місце проживання фізичної особи – підприємця)               

________________________________________________________________________________

                                                        (телефон)                                                                                           (телефакс)

________________________________________________________________________________

(адреса електронної поштової скриньки)

________________________________________________________________________________

(вид діяльності (основний))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(банківські реквізити)

Назва банку, яким видано кредит (позику):  ____________________________________

Дата і номер кредитної угоди (позики):  _______________________________________

Термін дії кредитної угоди (позики): _________________________________________

Сума (ліміт) кредиту (позики), грн: _________________________________________________

Відсоткова ставка банку за користування кредитом (позикою): __________________________

Цільове призначення кредиту (позики): _______________________________________

З вимогами положення використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок
за кредитами банків, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва, ознайомлений (-а) та зобов’язуюсь їх виконувати.

Інформація щодо надання згоди заявником на обробку, використання та зберігання його персональних даних: ____________________

“____”________________ 20___ р.                                ______________________________

                                                                                                                               (підпис керівника юридичної особи /
                                                                                                                                     фізичної особи – підприємця, уповноваженої особи)

Документи, що додаються до заяви:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних (ПІБ)   Я, ___________________________________________________________________________________________, (народився ___ __________  _____ року, паспорт серії ___ №___________) шляхом підписання цього тексту, надаю департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації (Володільцю) згоду на збір та використання інформації про мене з обмеженим доступом з метою виконання Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого та середнього підприємництва, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 березня 2021 року № 183, зареєстрованого в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів) 05 квітня 2021 року за № 19/2232, виконання обов’язків, покладених на Володільця чинним законодавством України в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети. Даю згоду Володільцю на збір, використання та обробку наступних моїх персональних даних:прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження / місце проживання, номер телефону, банківські реквізити, а також інформацію щодо заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування шляхом її отримання у причетних установ та організацій. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам у випадках, прямо передбачених законодавством. ___ _________ ______ р.,          ____________ (__________________________________)      Особу та підпис __________________________________________ перевірено   Керівник підрозділу ________________ (_____________________) &   &                                                                              М.П.  
Подпись: & Я, _________________________, посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою виконання Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого та середнього підприємництва, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 березня 2021 року № 183, зареєстрованого в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів) 05 квітня 2021 року за № 19/2232, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.   ____________ 20____ року.     Подпись: &(підпис)ПОВІДОМЛЕННЯ       Повідомляємо, що надані Вами відомості оброблятимуться в департаменті економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації та будуть включені у базу персональних даних «Учасники конкурсного відбору». Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право: 1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом. 2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані. 3. На доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних. 4. Отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних. 5. Пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом. 6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними. 7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи. 8. Звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних. 9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Додаток 2

до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва

(пункт 8)

РЕЗЮМЕ ПРОЄКТУ

Найменування заявника 
Адреса 
Вид господарської діяльності 
Назва проєкту 
Вартість проєкту, грн в тому числі: 
власні кошти суб’єкта підприємництва 
кредит банку 
Відсоткова ставка за користування кредитом, % 
Строк окупності проєкту, років 
Розмір прибутку за рік, грн 
Рентабельність надання послуг, % 
Кількість найманих працівників, осіб 
Створення нових робочих місць, одиниць 
Середній розмір оплати праці на новостворених робочих місцях, грн / місяць 
Обсяг наданих послуг за рік, грн 
Обсяг податків та зборів до бюджетів усіх рівнів за проєктом за рік, грн 
Короткий опис проєкту 

 ________________                                                                                                     _________________

  (підпис керівника)                                                         МП                                          (прізвище, ініціали)