Податкова інформує

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР

на травень 2021

Пʼятниця, 7 травня

Останній день подання

·        звіту про заборгованість з оплати праці за квітень (форма № 3-борг (місячна))

Вівторок, 11 травня

Останній день подання

·        податкової декларації з податку на прибуток підприємств за I квартал для платників, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

·        розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за I квартал

·        юридичними особами податкової декларації платника єдиного податку для платників третьої групи за І квартал 

·        податкової декларації рентної плати з розрахунком за І квартал:

–         рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

–          рентної плати за спеціальне використання води;

–          рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини

·        податкової декларації екологічного податку за І квартал

·        податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал

·        податкової декларації туристичного збору за  І квартал

·        податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу) за формою 1 ДФ

·        податкової декларації платника єдиного податку для платників третьої групи

·        річної податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами — підприємцями, які вперше зареєстровані протягом кварталу або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування

·        звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за квітень (ф. № 1-РС)

·        звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за квітень (ф. № 2-РС)

·        звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за квітень (ф. № 3-РС)

·        звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за квітень (ф. № 1-ОА)

·        звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за квітень (ф. № 1-ОТ)

Четвер, 20 травня

Останній день подання

·        податкової декларації з податку на додану вартість за квітень

·        декларації акцизного податку за квітень

·        податкової декларації рентної плати за квітень  з розрахунком:

–         рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

–         рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

–         рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

–         рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

·        декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за квітень у разі неподання податкової декларації на 2021 рік

Останній день сплати

·        податку на прибуток підприємства за I квартал

·        частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал

·        єдиного податку платниками ІІІ групи за результатами декларацій, поданими за І квартал

·        рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за І квартал

·        рентної плати за спеціальне використання води за І квартал

·        рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за І квартал

·        екологічного податку за І квартал

·        туристичного збору за І квартал

·        збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал

·        авансових внесків з єдиного податку фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування першої та другої груп

·        єдиного внеску, нарахованого роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств) за квітень

·        юридичними особами — платниками єдиного податку третьої групи податкових зобов’язань,  визначених у податкових деклараціях платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за І квартал

Пʼятниця, 28 травня

Останній день сплати

єдиного внеску, нарахованого гірничими підприємствами за найманих працівників за квітень

Понеділок, 31 травня

Останній день сплати

·        рентної плати за:

–         користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

–         користування радіочастотним ресурсом України;

–         транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

–         транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

·        плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за квітень

·        податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

–         процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

–         процентів на вклади члена кредитної спілки

·        податковим агентом податку на доходи фізичних осіб у разі, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платникові податку за квітень

·        податку на додану вартість за квітень

·        акцизного податку за квітень

·        авансового внеску з туристичного збору за квітень платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»  

Запитували-відповідаємо

Чи передбачена можливість розстрочення (відстрочення) заборгованості по сплаті єдиного внеску?

Чинним законодавством, що регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ), не передбачено розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті ЄВ.
Відповідно до частини 12 ст. 9 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) ЄВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За наявності у платника ЄВ одночасно із зобов’язаннями із сплати ЄВ зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати ЄВ виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу).
У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати ЄВ до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку ЄВ, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом (частина 11 ст. 9 Закону № 2464).

З цим та іншими питаннями можна ознайомитись в Базі знань за посиланням https://zir.tax.gov.ua/