Функціональні повноваження заступника голови Вараської районної державної адміністрації

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, дорожнього господарства, розвитку інфраструктури.

Координує виконання завдань з будівництва та реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, дорожнього господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

Залучає на договірних засадах підприємства та організації до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення.

Здійснює контроль за реалізацією державних і бюджетних програм з питань: будівництва, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Координує процеси будівництва доріг державного і місцевого значення.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами і організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форми власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла.

Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань більш повного забезпечення потреб перевезення залізничним, автомобільним транспортом та у послугах зв’язку.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у сфері  містобудування та архітектури. Організовує розроблення відповідних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації, проведення їх експертизи, здійснення контролю за виконанням цих програм і планів.

Сприяє організації  контролю, відповідно до законодавства, за охороною, реставрацією і використанням пам’яток архітектури та містобудування.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, ціно-, тарифоутворення і розрахунків на надані житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії, дотримання лімітної дисципліни), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, енергозбереження та енергоефективності та у галузі енергетики.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів, спрямованих на сталу роботу об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період.

Реалізовує  державну політику щодо енергопостачання. У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності електропостачання, формування економічно обґрунтованих тарифів на енергоносії та аналізу економічного стану підприємств житлово-комунального господарства району.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з енергоефективності та вживає заходів щодо розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв’язків у сфері енергозбереження й популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів

Організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.

Сприяє залученню у порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ і організацій до участі в розвитку та реформуванню житлово-комунального господарства, впровадженню технологій з використання місцевих альтернативних видів палива.

Організовує спільно з виконавчими комітетами селищних, сільських та міської рад створення і функціонування об’єднань співвласників житлових будинків.

Організовує роботу щодо створення сільських комунальних підприємств.

Забезпечує розроблення регіональних екологічних програм і вносить пропозиції щодо державних екологічних програм.

Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції.

Контролює питання визначення для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

Вирішує в установленому законодавством порядку питання припинення або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм.

Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації і захоронення промислових, побутових та інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення.

Погоджує правила користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових, інших потреб населення, пропозиції про обмеження або заборону використання підприємствами питної води у промислових цілях.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства.

Забезпечує планування та, у разі потреби, реалізацію заходів евакуації
в районі.

Вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання  структурних підрозділів районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, а також вносить пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності згідно з розподілом функціональних обов’язків та чинним законодавством.

Погоджує відрядження та відпустки керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Очолює та відповідає за ефективність роботи комісій, робочих груп відповідно до своїх функціональних повноважень.

Виконує інші обов’язки за дорученням голови районної державної адміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови райдержадміністрації:

Здійснює керівництво :

 • відділом будівництва та інфраструктури, житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації;
  •  архівним відділом райдержадміністрації;
  • сектором  цивільного захисту та оборонної роботи райдержадміністрації (з питань евакуації).

Забезпечує взаємодію з:

 • головним спеціалістом – державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Рівненської області;
 • Володимирецькою дільницею ПАТ «Рівнеобленерго»;
 • КП «Агропроменерго»;
 • станційно-лінійною дільницею № 5 Рівненської філії ПАТ «Укртелеком»;
 • центром поштового зв’язку № 7 Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
 • транспортними організаціями району;
 • залізничними станціями Антонівка та Рафалівка;
 • філією «Володимирецький райавтодор»;
 • головним спеціалістом Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації;
 • головним державним інспектором ДАБК в Рівненській області по північних районах області;
 • будівельними організаціями усіх форм власності в районі.

Організовує роботу:

 • робочої групи з питань забезпечення дотримання чинного законодавства при організації та здійсненні перевезень пасажирів автомобільним транспортом при райдержадміністрації;
 • евакуаційної комісії району.