Функціональні повноваження радника голови Вараської районної державної адміністрації

Андрєєва Дмитра Володимировича

Основні завдання радника голови районної державної адміністрації.

Основними завданнями радника є сприяння голові райдержадміністрації у здійсненні його повноважень, розроблення та внесення голові районної державної адміністрації пропозицій щодо здійснення ним повноважень у відповідній сфері.

Відповідно до покладених завдань радник голови районної державної адміністрації:

Вносить у встановленому порядку пропозиції голові районної державної адміністрації щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку району у відповідній сфері та шляхів реалізації таких напрямів.

Аналізує політичні, соціально-економічні, інші процеси, що відбуваються в районі та за його межами, за результатами такого аналізу готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо можливих дій голови районної державної адміністрації у формуванні та реалізації визначених повноважень.

Здійснює моніторинг інформаційного простору району, готує пропозиції щодо забезпечення додержання прав громадян в інформаційній сфері та свободи діяльності засобів масової інформації.

Здійснює аналіз нормативно-правових актів, подає в установленому порядку пропозиції щодо їх удосконалення.

Залучається в установленому порядку до:

  • проведення консультацій з актуальних питань регіонального будівництва за відповідними напрямками роботи;
  • підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;
  • підготовки пропозицій з відповідних питань, що надаються районній державній адміністрації;
  • опрацювання пропозицій щодо вдосконалення механізму взаємодії голови районної державної адміністрації з органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками тощо;
  • вирішення спірних питань та врегулювання конфліктів у відповідній сфері управління;
  • підготовки матеріалів до прес-конференцій, виступів, доповідей та зустрічей голови районної державної адміністрації;
  • підготовки пропозицій щодо проведення заходів за участю голови районної державної адміністрації;
  • організації та проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо;
  • здійснення моніторингу інформаційного простору.

Виконує інші дорученням голови районної державної адміністрації.

Права радника голови районної державної адміністрації.

Реалізуючи визначені цим положенням завдання, радник має право:

Запитувати та одержувати в установленому порядку в межах своєї компетенції від структурних підрозділів райдержадміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених при райдержадміністрації, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій і посадових осіб необхідну інформацію, документи і матеріали.

Ініціювати підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до його компетенції.

Взаємодіяти зі структурними підрозділами райдержадміністрації.

Брати участь у роботі консультативно-дорадчих органів, створених головою районної державної адміністрації, нарадах, інших заходах, які проводяться в райдержадміністрації, якщо це не заборонено нормами законодавства.

Вносити голові райдержадміністрації пропозиції з питань прийняття управлінських рішень, підвищення ефективності роботи райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

Користуватися приміщенням, зв’язком, оргтехнікою, транспортом райдержадміністрації.

Обов’язки радника голови районної державної адміністрації.

Радник голови районної державної адміністрації зобов’язаний:

Не допускати дій, які можуть завдати матеріальну чи моральну шкоду районній державній адміністрації.

Додержуватися правил внутрішнього службового розпорядку районної державної адміністрації.

Не розголошувати отриману службову інформацію.

За дорученням голови районної державної адміністрації вивчати питання, необхідні для здійснення його повноважень, готувати щодо них відповідні матеріали.

Надавати допомогу голові районної державної адміністрації в організації  проведення ділових зустрічей, інтерв’ю, телевізійних зйомок тощо.