• Оскарження, зупинення дії та скасування актів місцевих державних адміністрацій

    Стаття 43. Закону України “Про місцеві державні адміністрації” Оскарження, зупинення дії та скасування актів місцевих державних адміністрацій {Назва статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2388-VI від 01.07.2010} Акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та постановам Верховної Ради України, прийнятим відповідно до Конституції та законів України, актам Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду. {Частина перша статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 796-VII від 27.02.2014} Дія актів місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є регуляторними актами, або окремих положень цих актів…

  • Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

    {Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 2419-III від 17.05.2001, ВВР, 2001, № 31, ст.149№ 2470-III від 29.05.2001, ВВР, 2001, № 32, ст.172} {Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду№ 16-рп/2001 від 04.12.2001} {Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 594-IV від 06.03.2003, ВВР, 2003, № 24, ст.159№ 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 6, ст.38№ 1213-IV від 02.10.2003, ВВР, 2004, № 10, ст.103№ 1377-IV від 11.12.2003, ВВР, 2004, № 15, ст.228} {Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду№ 21-рп/2003 від 25.12.2003} {Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 1412-IV від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 19, ст.252№ 1419-IV від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 19, ст.259№ 1577-IV від 04.03.2004, ВВР,…

  • Статті 118, 119 Конституції України

    Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. {Офіційне тлумачення положення частини першої статті 118 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003, № 9-рп/2005 від 13.10.2005} Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. {Офіційне тлумачення положення частини другої статті 118 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003, № 9-рп/2005 від 13.10.2005} Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. {Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 118 див. в Рішенні Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003} Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. {Офіційне тлумачення положення частини…